Положення програми

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІЛОТНУ ПРОГРАМУ «HEALTHY CHALLENGE»

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Healthy Challenge – це пілотна програма (надалі – Програма), що реалізується у 2019 році Центром «Розвиток КСВ» та Фондом ООН у галузі народонаселення з метою популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді, яка навчається у ЗПТО та ЗВО І-IV рівнів акредитації.

  Організатори вже протягом двох років реалізують аналогічну програму серед учнів у школах, яка вже залучила понад 500 закладів та 60 000 учнів по всій країні.

  1.2. Завдання програми Healthy Challenge:

  • набуття та засвоєння студентами нових знань про здоровий спосіб життя;
  • виховання культури здорового способу життя, яка включає раціональне харчування, фізичну активність, ментальне та репродуктивне здоров’я;
  • впровадження інноваційних форм організації тематичного дозвілля студентів;
  • створення в закладах освіти руху за здоровий спосіб життя.

  1.3. Суть реалізації Програми полягає у проведенні серед закладів освіти змагання із міні-проектів та активностей на тему здорового способу життя протягом чотирьох тижнів (квітнень-травень 2019 року), які відповідають чотирьом темам ЗСЖ:

  1. Раціональне харчування (підвищення обізнаності про склад, поживну цінність продуктів, популяризація культури харчування відповідно до здорового раціону; режиму харчування та умов прийому їжі тощо).
  2. Фізична активність (залучення молоді до спорту, популяризація активного відпочинку тощо).
  3. Репродуктивне здоров’я (профілактика ВІЛ та інфекцій, які передаються статевим шляхом, засоби контрацепції, ВПЛ (вірус папіломи людини) тощо).
  4. Ментальне здоров’я (створення сприятливих психологічних умов, запобігання стресу, депресії, булінгу, насильству, профілактика вживання психоактивних речовин тощо).

  За результатами проведення Програми шістьом закладам, які будуть визначені переможцями, буде присуджено міні-гранти для розвитку руху здорового способу життя на загальну суму 130 000 грн.

  1.4. В цьому Положенні під поняттям «здоровий спосіб життя» розуміється стала поведінка особистості, спрямована на формування, збереження та зміцнення власного здоров’я шляхом закріплення в повсякденному житті правильних звичок, які не завдають шкоди людині в фізичній та духовній сферах її функціонування. Його мета профілактика хвороб і зміцнення здоров’я та передбачає виконання рекомендацій ВООЗ щодо харчування, необхідних фізичних навантажень, гігієни, тренування холодом, позбавлення від шкідливих звичок та залежностей, запобігання захворювань, що передаються статевим шляхом, гармонію з оточуючим середовищем.[1]

  __

  [1] Формування здорового способу життя. Навчально-методичні рекомендації / Авт.колект. Т. Андріученко, О. Вакуленко, В. Волков, Н. Дзюба, В. Коляда, Н. Комарова, І. Пєша, Н. Тілікіна (кер. авт. колект. О. Вакуленко). – К.: ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики», 2018. – 100 с.

 • 2. ОРГАНІЗАТОРИ ТА ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ

  2.1. Організаторами Програми є:

  • Громадська організація «Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» (CSR Ukraine). Адреса місцезнаходження: просп. Гагаріна, 23, оф. 802, м. Київ, 02094. Телефон. 044 292 02 48, td@csr-ukraine.org
  • Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA Ukraine). Адреса місцезнаходження: вул. Шовковична, 42/44, поверх 6, м. Київ, 01024.

   

  2.2. Організатори Програми залишають за собою право залучати інші зацікавлені сторони у якості Партнерів Програми (Мінмолодьспорт, МОН, МОЗ, освітні заклади та місцеву владу).

 • 3. ГЕОГРАФІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ

  3.1. Пілотна Програма реалізується у закладах вищої та професійно-технічної освіти у чотирьох областях України: Одеській, Дніпропетровській, Черкаській та Миколаївській.

  3.2. Період проведення Програми: з 3 квітня по 4 червня 2019 року.

  1. Реєстраційний етап (3-17 квітня) – реєстрація команд закладів.
  2. Відбірковий етап (18-21 квітня) – відбір команд до участі та проведення інструктажу.
  3. Етап реалізації активностей (22 квітня-27 травня) – проведення тематичних активностей командами закладів та щотижневе звітування.
  4. Підсумковий етап (27 травня-4 червня) – оцінка та нагородження переможців.
 • 4. РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

  4.1. У Програмі можуть брати участь заклади та їх організації студентського самоврядування, які відповідають наступним критеріям:

  • Є закладами вищої або професійно-технічної освіти;
  • розташовані в Одеській, Дніпропетровській, Черкаській або Миколаївській областях України;
  • готові протягом квітня-травня 2019 року впроваджувати активності програми.

   

  4.2. Для участі у Програмі заклади мають заповнити реєстраційну заявку (далі – «Заявка») на сайті Організаторів healthy-challenge.in.ua.

  4.3. Заявка заповнюється українською мовою та включає такі пункти:

  • Повна назва навчального закладу
  • Електронна пошта навчального закладу
  • Повне ім’я особи, відповідальної за участь закладу в Програмі
  • Номер телефону особи, відповідальної за участь закладу в Програмі
  • Електронна адреса особи, відповідальної за участь в Програмі
  • Актуальний стан роботи з підтримки здорового способу життя, харчування та фізичної активності
  • Мотивація закладу до участі у програмі
  • Перелік можливих активностей у чотирьох напрямках: раціональне харчування, фізична активність, репродуктивне здоров’я та ментальне здоров’я (наприклад, проведення флешмобів, акцій, просвітницьких заходів, конкурсів, спортивних змагань, облаштування зони релаксації тощо).
  • Способи оцінки ефективності проведених активностей (наприклад, проведення опитувань щодо самопочуття та обізнаності молоді до та після, моніторинг активності, реєстрація учасників активностей, фото та відеозвіти тощо).

   

  4.4. Неповні або подані пізніше крайнього строку заявки, а також заяви від Учасників, що не відповідають визначеним у цьому Положенні критеріям, не будуть розглядатися.

  4.5. Подаючи заявку у порядку, передбаченому п. 4.3 цього Положення, Учасники підтверджують, що ознайомилися з Положенням та погоджуються з його умовами.

  4.6. Після заповнення Заявки, заклади отримують підтвердження, що їх реєстраційна заявка прийнята і вони беруть участь у Програмі.

  4.7. Перед початком реалізації Учасники отримують інструкції та пояснення від Організаторів у форматі онлайн-презентації.

 • 5. РЕАЛІЗАЦІЯ АКТИВНОСТЕЙ ПРОГРАМИ

  5.1. З 22 квітня 2019 по 27 травня 2019 р. заклади впроваджують тематичні активності та ведуть моніторинг щодо того, як змінюються їх індикатори ефективності програми. Основними цільовими групами для активностей мають бути: студенти, викладачі, адміністрація навчального закладу, а також жителі громади.

  5.2. В кінці кожного тижня (окрім тижня з 29 квітня по 5 травня) учасники заповнюють форму звітності на сайті healthy-challenge.in.ua.

  Форма містить наступні пункти:

  • Інформація про заклад
  • Кількісні показники (охоплення аудиторії активностей, кількісні зміни)
  • Якісні показники (короткий опис активностей та їх результатів)
  • Ілюстративні матеріали: фотографії, відео та враження/коментарі учасників (в презентації та окремо). Найцікавішу інформацію буде розміщено на facebook-сторінці Проекту.

  5.3. Після завершення програми протягом тижня Учасники готують фінальний звіт у вигляді презентації, який буде представлено на розгляд Комісії Програми.

 • 6. ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

  6.1. Кожен тижневий звіт буде оцінено Комісією Програми, до складу якої входять представники Організаторів та експерти державних установ та громадськості.

  6.2. Тижневий звіт оцінюється Комісією за визначеними у п. 6.9 критеріями та отримує від 1 до 10 балів.

  6.3. Для забезпечення рівності можливостей ЗВО III-IV рівня (інститути, університети, академії) та ЗВО І-IІ рівня (училища, професійні ліцеї, коледжі, технікуми) заклади, що беруть участь у Програмі будуть оцінюватися окремо.

  6.4. Запрошення до представлення фінальних звітів отримають заклади освіти, які систематично подавали Організатору звіти за результатами активностей усіх чотирьох тижнів та увійшли до списку 5 кращих серед ЗВО III-IV рівня або 5 кращих серед ЗВО І-IІ рівня, відповідно до нарахованих балів.

  6.5. Учасникам, які були високо оцінені Комісією, надсилається лист на електронну пошту, вказану у Заявці на участь у Програмі, з інформацією про дату та місце проведення фіналу Програми та умовами виступу.

  6.6. Фінальний звіт має бути представлено у формі презентації із включенням підсумкової інформації за всіма перерахованими показниками в п. 6.9, не більше 15 слайдів. Презентація може включати фотографії та відео.

  6.7. За результатами захисту Учасниками фінальних звітів (презентацій), які відповідають вимогам цих Правил, Комісія обирає переможців. Переможцями вважаються заклади, які набрали найбільше балів та відповідно посіли І, ІІ та ІІІ місце у двох номінаціях ЗВО I-IІ рівня та ЗВО III-IV рівня акредитації.

  6.8. Усі рішення конкурсної Комісії Програми є остаточними та не підлягають оскарженню.

  6.9. Комісія відбирає фіналістів на основі рейтингу, а Переможців на основі представлених фінальних звітів за такими критеріями (максимальна кількість балів – 10):

  • якісні результати активностей та їх вплив на молодь;
  • кількість проведених заходів та людей, залучених у активності;
  • креативність та інноваційність у впровадженні активностей;
  • наявність фото- та відеоматеріалів в якості підтвердження результатів;
  • поширення інформації про активності у ЗМІ, соціальних медіа тощо.
 • 7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

  7.1. Рішення Комісії Програми щодо визначення Переможців буде публічно оголошено на офіційному заході – Фіналі Програми 4 червня 2019 року (місце нагородження буде повідомлено Учасникам окремо).

  7.2. Перелік Переможців буде опубліковано на сайті Програми healthy-challenge.in.ua та офіційній сторінці у facebook.

  7.3. За результатами проведення Програми шістьом закладам, які будуть визначені переможцями, буде присуджено міні-гранти для розвитку руху здорового способу життя у закладі на загальну суму 130 000 грн.

  7.4. Сертифікати на міні-гранти будуть розподілені між шістьма Переможцями у наступному порядку:

  Заклади ЗВО І-ІІ рівня акредитації:

  • 1 місце – 30 000 гривень;
  • 2 місце – 20 000 гривень;
  • 3 місце – 15 000 гривень.

  Заклади ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації::

  • 1 місце – 30 000 гривень;
  • 2 місце – 20 000 гривень;
  • 3 місце – 15 000 гривень.

  7.5. Переможці, визначені Комісією Програми, здобувають право на отримання гранту лише за умови участі у Фіналі Програми.

  7.6. Для використання гранту Переможеть протягом 14 днів після нагородження надає кошторис та іншу інформацію зазначену в п. 7.8, які узгоджуються організаційним комітетом у відповідності до завдань Програми.

  7.7. Кошторис може включати:

  • закупівлю обладнання та матеріалів для облаштування здорового простору;
  • організацію спортивних секцій;
  • підтримку здорового харчування;
  • виготовлення комунікаційних матеріалів з популяризації ЗСЖ;
  • підтримку інших активностей, які відповідають завданням програми.

  7.8. Для використання гранту Переможці мають надати наступну інформацію:

  • кошторис на всю суму виділеного гранту та щонайменше три пропозиції по кожному пункту;
  • як заклад планує використовувати закуплені товари чи послуги;
  • хто з викладачів чи адміністрації буде відповідальний за закуплений інвентар;
  • довідка про неприбутковість закладу освіти;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера інвентарю;

  Організатор може запросити додаткові документи, необхідні для виплати гранту, про що додатково повідомить Переможців.

  7.9. Переможці та представники Переможців погоджуються на фотографування та фільмування, а також на надання інтерв’ю медіа в рамках висвітлення Програми та дає свою згоду на безоплатне використання фотографій, відеозаписів та інтерв’ю під час розповсюдження інформації про вищезазначену програму в Україні та за кордоном.

 • 8. ЗБІР ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  8.1. Організатор є власником персональних даних всіх Учасників, зібраних в рамках Програми.

  8.2. Кожен учасник Програми своєю участю в Програмі підтверджує, що надає свою згоду Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу, в тому числі за межі України, власних персональних даних, зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Всі дані, надані Учасниками, будуть оброблятися виключно з метою реалізації Програми та виконання вимог законодавства України, в тому числі податкового.

  8.3. Учасники мають право на доступ до своїх персональних даних, внесення змін до персональних даних та їх видалення шляхом направлення відповідної письмової вимоги Організатору, за адресою вказаною в п.2.1.

  8.4. Персональні дані Учасників зберігаються до моменту направлення письмової вимоги Учасників щодо їх видалення.

  8.5. У разі отримання від Учаснику письмової вимоги щодо видалення її персональних даних, чи відкликання згоди на збір та обробку її персональних даних, такий Учасник не допускається до подальшої участі у Програмі та/або до отримання міні-гранту.

  8.6. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних під час подання Учасниками заяви на сайті Програми та передбачає здійснення наступних дій: збирання, збереження, обробка, фільтрування, уточнення і видалення. Організатор забезпечує захист персональних даних, наданих кожним Учасником, від незаконної обробки та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України. Організатор має право передавати персональні дані учасників третім особам з метою виконання умов даних правил та з метою організації та здійснення діяльності, пов’язаної з Програмою. Учасники погоджуються з тим, що Організатор не зобов’язаний повідомляти Учасникам про таких третіх осіб, в тому числі за межами території України з дотриманням норм чинного законодавства.